Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy společnosti MOTOMAX parc.č. st 3669, k.ú. Hodonín
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012028
Číslo výzvy: 01_16_061
Název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba realizace projektu: říjen 2017 – říjen 2020 (36 měsíců)

 

Předmětem projektu je samostatná budova sloužící aktuálně jako skladovací objekt se zázemím a autodílnou. Budova je součástí areálu budov v majetku žadatele. Areál byl zakoupen jako nevyužívaný a zchátralý, a je postupně rekonstruován. Součástí tohoto procesu je také předmětný projekt, na základě kterého dojde k úsporám energií, snížení CO2, a snížení emisí znečišťujících částic. Budou provedena opatření: zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, podlahy, řešení výplní otvorů a vytápění.

Realizací projektu budou podpořeny stávající aktivity firmy.

 

Projekt je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací je uvedeno zde: http://www.agentura-api.org/.