Projekty EU

npo-logo-publicita-cs-financovano-evropskou-unii-poslogo NPO_vystrizekV2

Projekt „Odborné poradenství pro zvýšení digitální úrovně společnosti MOTOMAX“ (ev. č. IDENT137) je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Cílem projektu je provedení odborného poradenství v oblasti digitální transformace zahrnující identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí ke zvýšení digitální úrovně podniku, včetně zhodnocení dopadů a nákladů podniku, doporučení postupu a zpracování výstupní zprávy dodavatele.

Předmětem odborného poradenství pro digitální transformaci budou tyto oblasti: nákup a prodej, marketing a péče o zákazníky, výroba a technologie, logistika, finance, projektové a procesní řízení.

Hlavní výstup projektu představuje zpracování analýzy na míru naší společnosti pro 6 výše uvedených oblastí, která se stane východiskem pro potřebné zvýšení digitální úrovně společnosti MOTOMAX. Konkrétně očekáváme návrh funkční vazby ERP systému, MES a e-shop systému, díky čemuž budeme schopni snadněji se přizpůsobovat změnám tržního prostředí, posunout (zaměřit) společnost správným směrem a podpořit její další rozvoj a konkurenceschopnost.

 

 


  

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy společnosti MOTOMAX parc.č. st 3669, k.ú. Hodonín
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012028
Číslo výzvy: 01_16_061
Název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba realizace projektu: říjen 2017 – říjen 2020 (36 měsíců)

Předmětem projektu je samostatná budova sloužící aktuálně jako skladovací objekt se zázemím a autodílnou. Budova je součástí areálu budov v majetku žadatele. Areál byl zakoupen jako nevyužívaný a zchátralý, a je postupně rekonstruován. Součástí tohoto procesu je také předmětný projekt, na základě kterého dojde k úsporám energií, snížení CO2, a snížení emisí znečišťujících částic. Budou provedena opatření: zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, podlahy, řešení výplní otvorů a vytápění.

Realizací projektu budou podpořeny stávající aktivity firmy.

Projekt je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací je uvedeno zde: http://www.agentura-api.org/.

Logo dotace EVROPSKÁ UNIE a MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU